गोरा - त्यसैले स्वर्गदूतीय र यति चाहन्थे

गोरा बालिका तिनीहरूले प्यारा र सबै समय हँसिलो, त्यसैले स्वर्गदूतीय छन्, तर तिनीहरू असल छन्? तिनीहरूले राजसी हुन र सिर्फ आफ्नो लग तपाईंलाई छोएर सजिलै मा तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ।

Ads