कामुक यो अभ्यास गर्नेहरूका लागि गांठो हो।

शरीरको अंग वा वस्तुका लागि विशेष यौन रुचिलाई कामोद्दीपक भनिन्छ। सबैभन्दा प्रख्यात कामोद्दीपक कार्यहरू प्रभुत्व, खुट्टा फेटिश, अपमान, मास्कोचिजम, सेक्स मेशिन, र यूरोफिलिया हुन्।

Ads