69 स्थिति - खुशी एक फरक प्रकारको

द्रुत प्रवेश सधैं सबैभन्दा रोचक कुरा हो। तिनीहरूले खेल्न र अन्य तरिका संग खुशी ल्याउन चाहनुहुन्छ, र तिनीहरूलाई को एक मणि गर्न 69. तपाईं चाहनुहुन्छ छ, तर अझै पनि तपाईं आफ्नो साझेदार खुशी ल्याउन बिर्सनु हुँदैन।

Ads