Creampie - न्यानो र यति रसदार

दृश्यको अन्त सधैं सबैभन्दा सन्तोषजनक हुन्छ। अन्त नतीजा, न्यानो कम उनको प्वालबाट बाहिर निस्कदै छ जब तपाईं हौंम्बप्सको नवौं क्लाउडमा ल्याउनुहुन्छ।

Ads