रेडहेड - तिनीहरू सँधै आगो बाल्छन्

रेडहेड जहिले पनि दन्केको हुन्छ - तिनीहरूलाई के थाहा हुन्छ भनेर। निश्चित रूपमा तपाईंको डिकलाई कसरी फायर गर्ने र प्रकाश दिने भनेर तिनीहरूलाई थाहा छ। ती दुर्लभ हुन्छन्, र यसले तपाईंलाई अझ अधिक चाहिन्छ।

Ads